0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
Europe
TT Elite Series
Sikora Mariusz
۲
۳
Waldemar Glanowski
Finished
۰۱:۰۰
Artur Daniel
۰
۳
Krzysztof Wloczko
Finished
۱۷:۴۵
Michal Gawlas
۱
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۰۹:۱۰
Adam Dosz
۳
۲
Marcin Jadczyk
Finished
۱۲:۴۰
Miroslaw Lewczuk
۳
۰
Waldemar Glanowski
Finished
۰۱:۵۰
Michal Gawlas
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۱۳:۳۵
Adrian Spychala
۳
۱
Artur Daniel
Finished
۱۳:۵۵
Michal Gawlas
۰
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۱۷:۲۰
Zochniak Jakub
۳
۲
Adrian Eliasz
Finished
۰۰:۵۱
Krzysztof Kotyl
۳
۲
Mateusz Burkacki
Finished
۰۱:۵۰
Krystian Kolodziej
۳
۰
Staszczyk Konrad
Finished
۰۱:۵۰
Antoni Witkowski
۳
۰
Martin Olejnik
Finished
۰۹:۰۵
Josef Braun
۱
۳
Martin Olejnik
Finished
۱۰:۴۵
Adam Kasperski
۳
۱
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۲:۱۵
Krzysztof Kotyl
۳
۱
Blazej Szczepanek
Finished
۰۵:۳۰
Adrian Spychala
۱
۳
Michal Gawlas
Finished
۱۱:۱۰
Adam Dosz
۳
۱
Josef Braun
Finished
۱۱:۳۰
Artur Daniel
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۱۲:۴۵
Krzysztof Wloczko
۰
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۱۳:۱۰
Marcin Jadczyk
۳
۲
Slawomir Dosz
Finished
۱۶:۲۰
Adam Dosz
۳
۱
Slawomir Dosz
Finished
۱۷:۰۵
Antoni Witkowski
۳
۱
Martin Olejnik
Finished
۱۷:۳۰
Oskar Jadach
۱
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۰:۱۵
Jaroslaw Rolak
۲
۳
Mateusz Burkacki
Finished
۰۱:۰۵
Miroslaw Lewczuk
۳
۱
Marian Brunner
Finished
۰۷:۵۰
Blazej Szczepanek
۳
۱
Mateusz Burkacki
Finished
۰۷:۵۵
Josef Braun
۳
۰
Marcin Jadczyk
Finished
۰۹:۳۰
Adrian Spychala
۳
۰
Krzysztof Wloczko
Finished
۰۹:۳۵
Marcin Jadczyk
۳
۱
Slawomir Dosz
Finished
۱۰:۲۰
Michal Gawlas
۲
۳
Artur Daniel
Finished
۱۰:۲۵
Krzysztof Wloczko
۳
۱
Michal Gawlas
Finished
۱۲:۰۰
Antoni Witkowski
۲
۳
Josef Braun
Finished
۱۲:۲۰
Adrian Spychala
۲
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۱۲:۲۰
Martin Olejnik
۱
۳
Slawomir Dosz
Finished
۱۳:۰۵
Adam Dosz
۳
۰
Martin Olejnik
Finished
۱۴:۱۵
Michal Gawlas
۳
۰
Krzysztof Kapik
Finished
۱۴:۳۰
Antoni Witkowski
۰
۳
Adam Dosz
Finished
۱۵:۵۵
Staszczyk Konrad
۱
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۰:۱۰
Miroslaw Lewczuk
۳
۱
Mecik Patryk
Finished
۰۰:۳۵
Karol Wisniewski
۰
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۰۱:۰۰
Aleksander Lilien
۳
۰
Adrian Eliasz
Finished
۰۱:۴۰
Adrian Fabis
۳
۲
Mateusz Burkacki
Finished
۰۷:۰۵
Adrian Spychala
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۰۸:۲۰
Krzysztof Wloczko
۰
۳
Artur Daniel
Finished
۰۸:۴۵
Staszczyk Konrad
۳
۱
Artur Daniel
Finished
۱۱:۳۵
Marcin Jadczyk
۱
۳
Martin Olejnik
Finished
۱۱:۵۵
Antoni Witkowski
۳
۰
Marcin Jadczyk
Finished
۱۳:۳۰
Josef Braun
۳
۰
Slawomir Dosz
Finished
۱۳:۵۵
Antoni Witkowski
۳
۰
Slawomir Dosz
Finished
۱۴:۴۰
Adrian Spychala
۲
۳
Krzysztof Wloczko
Finished
۱۴:۵۵
Michal Gawlas
۳
۲
Adrian Spychala
Finished
۱۵:۴۵
Martin Olejnik
۲
۳
Josef Braun
Finished
۱۶:۴۵
Waldemar Glanowski
۲
۳
Maciej Lamer
Finished
۰۰:۱۵
Adam Kasperski
۳
۰
Piotr Strus
Finished
۰۰:۴۰
Rudomina Kamil
۳
۲
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۱:۱۴
Oskar Jadach
۳
۲
Piotr Strus
Finished
۰۱:۲۵
Krzysztof Kapik
۲
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۱:۲۵
Zochniak Jakub
۰
۳
Rudomina Kamil
Finished
۰۲:۰۶
Lukasz Jarocki
۳
۲
Szymon Radlo
Finished
۰۲:۱۰
Grzegorz Poliniewicz
۳
۰
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۲:۲۵
Aleksander Lilien
۲
۳
Rudomina Kamil
Finished
۰۲:۵۰
Miroslaw Lewczuk
۳
۱
Sikora Mariusz
Finished
۰۶:۳۵
Adam Kasperski
۳
۰
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۷:۳۰
Krzysztof Kotyl
۳
۰
Adrian Fabis
Finished
۰۸:۱۵
Adam Dosz
۳
۱
Antoni Witkowski
Finished
۰۹:۵۵
Adrian Spychala
۰
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۱۶:۵۵
Marcin Jadczyk
۳
۲
Josef Braun
Finished
۱۷:۵۵
Krystian Kolodziej
۰
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۰۰:۳۵
Krzysztof Kotyl
۳
۲
Mateusz Burkacki
Finished
۰۲:۴۰
Adam Kasperski
۳
۱
Adrian Fabis
Finished
۰۳:۰۵
Blazej Szczepanek
۳
۱
Adrian Fabis
Finished
۰۴:۴۵
Adam Kasperski
۳
۲
Blazej Szczepanek
Finished
۰۶:۲۰
Michal Minda
۳
۱
Adrian Eliasz
Finished
۰۷:۵۴
Karol Wisniewski
۰
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۲:۳۵
Sikora Mariusz
۳
۰
Maciej Lamer
Finished
۰۲:۳۵
Mecik Patryk
۳
۱
Jerzy Michalik
Finished
۰۳:۰۰
Blazej Szczepanek
۰
۳
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۳:۳۰
Krzysztof Kotyl
۳
۰
Adam Kasperski
Finished
۰۳:۵۵
Mecik Patryk
۱
۳
Miroslaw Lewczuk
Finished
۰۴:۱۵
Jaroslaw Rolak
۳
۲
Mateusz Burkacki
Finished
۰۴:۲۰
Adam Kasperski
۰
۳
Mateusz Burkacki
Finished
۰۵:۰۵
Jaroslaw Rolak
۲
۳
Adrian Fabis
Finished
۰۵:۵۵
Krzysztof Kotyl
۱
۳
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۶:۴۰
Mecik Patryk
۰
۳
Marian Brunner
Finished
۰۷:۰۰
Adam Dosz
۰
۳
Slawomir Dosz
Finished
۰۸:۴۰
Makajew Maciej
-
-
Jakub Wozniak
Finished
۰۹:۴۵
Staszczyk Konrad
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۱۰:۰۰
Schaniel Krzysztof
۰
۳
Robert Szymik
Finished
۱۰:۱۵
Krzysztof Wloczko
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۱۰:۴۵
Antoni Witkowski
۱
۳
Slawomir Dosz
Finished
۱۱:۰۵
Robert Szymik
۲
۳
Oskar Jadach
Finished
۱۱:۲۵
Arkadiusz Mugowski
-
-
Jacek Przewlocki
inprogress
۱۴:۳۵
Schaniel Krzysztof
-
-
Kaczmarek Jakub
inprogress
۱۴:۳۵
Adam Dosz
۳
۰
Josef Braun
Finished
۱۵:۰۵
Martin Olejnik
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۵:۳۰
Artur Daniel
۳
۰
Krzysztof Kapik
Finished
۱۶:۱۰
Blazej Szczepanek
-
-
Schaniel Krzysztof
inprogress
۱۷:۰۰
Mariusz Baron
-
-
Schaniel Krzysztof
inprogress
۱۸:۱۵
Adam Dosz
۰
۰
Martin Olejnik
inprogress
۱۸:۲۰
Russia
Liga Pro
Sergey Simonov
۳
۱
Andrei Molodykh
Finished
۰۸:۰۵
Mikhail Reznikov
۲
۲
Anatoly Ilin
Finished
۰۱:۳۵
Dmitry Petrochenko
۲
۳
Evgeny Kalashnikov
Finished
۰۸:۲۰
Andrei Molodykh
۱
۳
Oleg Butorin
Finished
۰۹:۰۵
Viktor Kalachev
۳
۲
Roman Zelenskii
Finished
۰۰:۵۰
Robert Agababyan
۱
۳
Oleg Kharlakin
Finished
۰۱:۳۵
Evgeny Kalashnikov
۱
۳
Andrei Bokov
Finished
۰۹:۲۰
Dmitry Petrochenko
۲
۳
Andrei Bokov
Finished
۱۰:۲۰
Kuznetsov Alexey
۲
۳
Konstantin Bystrushkin
Finished
۱۲:۵۰
Nikita Lyfenko
۲
۳
Kuznetsov Alexey
Finished
۱۳:۲۰
Egorov Pavel Evgenevich
۳
۱
Valeriy Zanev
Finished
۱۷:۳۵
Nikita Lyfenko
۳
۱
Lopatin Sergey
Finished
۰۲:۰۵
Anton Vashkov
۰
۳
Anatoly Ilin
Finished
۰۲:۳۵
Oleg Butorin
۰
۳
Roman Bortnikov
Finished
۰۸:۳۵
Oleg Moshnikov
۳
۱
Igor Blinov
Finished
۱۰:۰۵
Sergey Simonov
۳
۲
Oleg Butorin
Finished
۱۰:۰۵
Daniil Mikheev
۳
۰
Nikita Lyfenko
Finished
۱۲:۲۰
Aleksey Kazakov
۳
۱
Mikhail Gusev
Finished
۱۳:۲۵
Aleksandr Pismenny
۳
۱
Kirill Serov
Finished
۱۴:۲۰
Valeriy Zanev
۲
۳
Yurii Khaperskii
Finished
۱۶:۰۵
Vadim Georgievich Evlampiev
۳
۲
Aleksandr Rakhmatov
Finished
۱۶:۰۵
Sergey Lanin
۲
۳
Damir Bedretdinov
Finished
۱۶:۵۰
Oleg Kharlakin
۳
۰
Sergey Muslikov
Finished
۰۰:۳۵
Anton Vashkov
۰
۳
Nikita Lyfenko
Finished
۰۱:۰۵
Roman Zelenskii
۱
۳
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۱:۵۰
Barashkov Oleg Nikolaevich
۳
۲
Oleg Kharlakin
Finished
۰۲:۳۵
Andrei Bokov
۲
۳
Aleksandr Chuliukov
Finished
۰۸:۵۰
Roman Bortnikov
۰
۳
Sergey Simonov
Finished
۰۹:۳۵
Galuzinskii Stefan
۱
۳
Polyakov Petr
Finished
۱۷:۲۰
Sergey Kulikov
۲
۱
Damir Bedretdinov
inprogress
۱۷:۵۰
Mikhail Reznikov
۳
۱
Anton Vashkov
Finished
۰۰:۰۵
Dmitry Korneev
۳
۰
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۰:۲۰
Anatoly Ilin
۰
۳
Lopatin Sergey
Finished
۰۰:۳۵
Artem Poidashev
۳
۱
Sergey Muslikov
Finished
۰۲:۰۵
Vyacheslav Chernov
۳
۰
Nikita Bespalov
Finished
۰۲:۵۰
Tsybulskiy Vladimir
۱
۳
Gennady Karpovkin
Finished
۰۷:۵۰
Lopatin Sergey
۳
۲
Mikhail Reznikov
Finished
۰۳:۰۵
Sergey Muslikov
۱
۳
Robert Agababyan
Finished
۰۳:۰۵
Dmitry Korneev
۱
۳
Roman Zelenskii
Finished
۰۳:۲۰
Anatoly Ilin
۲
۳
Nikita Lyfenko
Finished
۰۳:۳۵
Oleg Kharlakin
۳
۱
Artem Poidashev
Finished
۰۳:۳۵
Sergey Muslikov
۱
۳
Barashkov Oleg Nikolaevich
Finished
۰۴:۰۵
Lopatin Sergey
۳
۱
Anton Vashkov
Finished
۰۴:۰۵
Roman Zelenskii
۳
۱
Nikita Bespalov
Finished
۰۴:۲۰
Nikita Lyfenko
۲
۳
Mikhail Reznikov
Finished
۰۴:۳۵
Igor Blinov
۱
۳
Anton Skoblov
Finished
۰۸:۳۵
Anton Skoblov
۲
۳
Oleg Moshnikov
Finished
۰۹:۳۵
Aleksandr Chuliukov
۱
۳
Dmitry Petrochenko
Finished
۰۹:۵۰
Andrei Molodykh
۳
۰
Roman Bortnikov
Finished
۱۰:۳۵
Evgeny Kalashnikov
۰
۳
Aleksandr Chuliukov
Finished
۱۰:۵۰
Vladimir Ippolitov
۱
۳
Aleksandr Pismenny
Finished
۱۱:۵۰
Viktor Kalachev
۰
۳
Yuriy Fedotov
Finished
۱۲:۰۵
Vitaly Demchenko
۳
۱
Aleksey Kazakov
Finished
۱۲:۰۵
Artem Poidashev
۱
۳
Kirill Serov
Finished
۱۲:۲۰
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
۱
۳
Artem Alekseevich Troshkin
Finished
۱۲:۳۵
Aleksandr Pismenny
۲
۳
Artem Poidashev
Finished
۱۲:۵۰
Mikhail Gusev
۳
۱
Aleksandr Rybalkin
Finished
۱۳:۰۰
Yuriy Fedotov
۳
۱
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
Finished
۱۳:۰۵
Kirill Serov
۳
۰
Vladimir Ippolitov
Finished
۱۳:۲۰
Artem Alekseevich Troshkin
۰
۳
Viktor Kalachev
Finished
۱۳:۳۵
Vladimir Ippolitov
۳
۲
Artem Poidashev
Finished
۱۳:۵۰
Konstantin Bystrushkin
۳
۰
Daniil Mikheev
Finished
۱۳:۵۰
Aleksandr Rybalkin
۳
۱
Vitaly Demchenko
Finished
۱۳:۵۵
Viktor Kalachev
۳
۰
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
Finished
۱۴:۰۵
Daniil Mikheev
۲
۳
Kuznetsov Alexey
Finished
۱۴:۲۰
Vitaly Demchenko
۳
۰
Mikhail Gusev
Finished
۱۴:۲۵
Yuriy Fedotov
۳
۱
Artem Alekseevich Troshkin
Finished
۱۴:۳۵
Nikita Lyfenko
۰
۳
Konstantin Bystrushkin
Finished
۱۴:۵۰
Aleksey Kazakov
۰
۳
Aleksandr Rybalkin
Finished
۱۵:۰۵
Sergey Kulikov
۳
۰
Sergey Lanin
Finished
۱۵:۵۰
Damir Bedretdinov
۲
۳
Yankovskii Andrei
Finished
۱۶:۲۰
Andrey Prokhorov
۳
۲
Galuzinskii Stefan
Finished
۱۶:۲۰
Evgenii Plotnikov
۰
۳
Egorov Pavel Evgenevich
Finished
۱۶:۳۵
Shirshov Alexander
۱
۳
Dmitrii Pishchuk
Finished
۱۶:۳۵
Polyakov Petr
۰
۳
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۱۶:۵۰
Yurii Khaperskii
۳
۱
Evgenii Plotnikov
Finished
۱۷:۰۵
Aleksandr Rakhmatov
۰
۱
Shirshov Alexander
inprogress
۱۷:۰۵
Yankovskii Andrei
۳
۲
Sergey Kulikov
Finished
۱۷:۲۰
Dmitrii Pishchuk
-
-
Vadim Georgievich Evlampiev
بازی شروع نشده است
۱۷:۳۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۲
۲
Andrey Prokhorov
inprogress
۱۷:۵۰
Valeriy Zanev
۰
۱
Evgenii Plotnikov
inprogress
۱۸:۰۵
Andrey Prokhorov
-
-
Polyakov Petr
بازی شروع نشده است
۱۸:۲۰
Sergey Lanin
-
-
Yankovskii Andrei
بازی شروع نشده است
۱۸:۲۰
Yurii Khaperskii
-
-
Egorov Pavel Evgenevich
بازی شروع نشده است
۱۸:۳۵
Vadim Georgievich Evlampiev
-
-
Shirshov Alexander
بازی شروع نشده است
۱۸:۴۵
Galuzinskii Stefan
-
-
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
بازی شروع نشده است
۱۸:۵۰
Aleksandr Rakhmatov
-
-
Dmitrii Pishchuk
بازی شروع نشده است
۱۹:۱۵
Vladimir Eremin
-
-
Sergey Nikulin
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۵
Vladimir Vologzhanin
-
-
Aleksandr Fedorov
بازی شروع نشده است
۲۰:۲۰
Igor Meteleshko
-
-
Anton Skoblov
بازی شروع نشده است
۲۰:۲۰
Andrei Khanevskii
-
-
Oleg Belugin
بازی شروع نشده است
۲۰:۵۰
Yuriy Lbov
-
-
Vladimir Vologzhanin
بازی شروع نشده است
۲۰:۵۰
Anton Skoblov
-
-
Andrei Khanevskii
بازی شروع نشده است
۲۱:۲۰
Oleg Belugin
-
-
Igor Meteleshko
بازی شروع نشده است
۲۱:۵۰
Yuriy Lbov
-
-
Aleksandr Fedorov
بازی شروع نشده است
۲۲:۲۰
Igor Meteleshko
-
-
Andrei Khanevskii
بازی شروع نشده است
۲۲:۲۰
Anton Skoblov
-
-
Oleg Belugin
بازی شروع نشده است
۲۲:۵۰
Czech Republic
Pro League
Cesta Havrda
۲
۳
Jiri Svec
Finished
۱۰:۰۰
Vladimir Kubat
۳
۲
Jaromir Cernik
Finished
۰۲:۰۰
Jan Lovl
۲
۳
Jakub Joksch
Finished
۱۴:۳۰
Jakub Stolfa
۰
۳
Vladimir Postelt
Finished
۱۵:۳۰
Tadeas Zika
۲
۳
Vratislav Petracek
Finished
۰۰:۳۰
Tomas Andrle
۲
۳
Martin Sychra
Finished
۰۱:۳۰
Matej Pycha
۳
۲
Josef Palecek
Finished
۱۰:۰۰
Josef Palecek
۳
۲
Miroslav Vaclavik
Finished
۱۱:۰۰
Matej Pycha
۰
۳
Jiri Grohsgott
Finished
۱۳:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۲
Tomas Kos
Finished
۱۵:۰۰
Roman Laznicka
۳
۲
Radek Hruby
Finished
۱۷:۳۰
Milan Klement
۱
۳
Michal Regner
Finished
۰۰:۰۰
Ondrej Pros
۳
۲
Ludek Pelikan
Finished
۰۱:۰۰
Jaroslav Kepka
۲
۳
Hvojka Milan sr.
Finished
۰۹:۳۰
Radek Vosyka
۱
۳
Jan Lovl
Finished
۱۳:۳۰
Rostyslav Kliucuk
۰
۳
Eric Maresh
Finished
۱۷:۰۰
Vladimir Postelt
۲
۳
Jakub Vogel
Finished
۱۷:۰۰
Patrik Pycha
۳
۱
Radim Pavelka
Finished
۰۰:۰۰
Tomas Janata
۳
۰
Ondrej Kucirek
Finished
۰۲:۰۰
Plachy Jiri
۳
۱
Miroslav Adamec
Finished
۰۲:۰۰
Vaclav Pulkrabek
۳
۱
Jaromir Cernik
Finished
۰۳:۳۰
Mihail Trinta
۳
۲
Miroslav Adamec
Finished
۰۳:۳۰
Tomasch David
۳
۲
Petr Serak
Finished
۰۹:۳۰
Miroslav Vaclavik
۲
۳
Jiri Grohsgott
Finished
۰۹:۳۰
Lukas Kantor
۳
۲
Radek Milata
Finished
۱۰:۰۰
Hejduk Alexander
۰
۳
Milan Smesny
Finished
۱۰:۰۰
Milan Vrabec
۱
۳
Hejduk Alexander
Finished
۱۰:۳۰
Robert Koczy
۳
۲
Lukas Kantor
Finished
۱۰:۳۰
Tomasch David
۳
۱
Cesta Havrda
Finished
۱۱:۳۰
Jakub Joksch
۳
۲
Radek Fnukal
Finished
۱۴:۰۰
Oskar Spacek
۳
۲
Slavomir Kollner
Finished
۱۴:۰۰
Milan Zika
۳
۱
Vlastimil Pszczolka
Finished
۱۴:۰۰
Turek Tomas
۳
۱
Eric Maresh
Finished
۱۴:۳۰
Radek Fnukal
۰
۳
Radek Vosyka
Finished
۱۵:۰۰
Jakub Vogel
۳
۲
Jakub Stolfa
Finished
۱۵:۰۰
Jiri Machart
۳
۲
Oskar Spacek
Finished
۱۵:۳۰
Jan Lovl
۲
۳
Radek Fnukal
Finished
۱۶:۰۰
Turek Tomas
۰
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۱۶:۰۰
Miroslav Svedik
۱
۳
Jakub Vogel
Finished
۱۶:۰۰
Jakub Stolfa
۲
۳
Miroslav Svedik
Finished
۱۶:۳۰
Jan Lovl
۲
۳
Radek Fnukal
Finished
۱۶:۳۸
Petr Picek
۳
۲
Vaclav Nohejl
Finished
۱۸:۰۰
Michal Regner
۲
۳
Martin Huk
Finished
۰۱:۰۰
Jaroslav Strnad 1961
۰
۳
Vaclav Pulkrabek
Finished
۰۲:۳۰
Pavel Fojt
۳
۰
Mihail Trinta
Finished
۰۲:۳۰
Leos Havrda
۳
۲
Vladimir Kubat
Finished
۰۳:۰۰
Frantisek Briza
۳
۱
Tomas Andrle
Finished
۰۶:۰۰
Lubor Sulava
۳
۱
Milan Vrabec
Finished
۰۹:۳۰
Tomas Lysek
۳
۲
Robert Koczy
Finished
۰۹:۳۰
Radek Milata
۲
۳
Tomas Lysek
Finished
۱۱:۰۰
Miroslav Vaclavik
۳
۰
Matej Pycha
Finished
۱۱:۳۰
Mihail Trinta
۲
۳
Milan Regner
Finished
۱۷:۳۰
Petr Svec
۳
۱
Miroslav Nechas
Finished
۰۰:۳۰
Viktor Vejvoda
۳
۱
Milan Urban
Finished
۰۱:۰۰
Milan Kolar
۳
۰
Pavel Fojt
Finished
۰۱:۳۰
Milan Kolar
۲
۳
Plachy Jiri
Finished
۰۳:۰۰
Miroslav Adamec
۱
۳
Milan Kolar
Finished
۰۴:۳۰
Plachy Jiri
۳
۱
Mihail Trinta
Finished
۰۵:۰۰
Mihail Trinta
۰
۳
Milan Kolar
Finished
۰۶:۰۰
Vratislav Petracek
۰
۳
Robin Pacha
Finished
۰۰:۰۰
Ludek Pelikan
۳
۰
Miroslav Nechas
Finished
۰۰:۰۰
Michal Vedmoch
۳
۱
Alois Kanak
Finished
۰۰:۰۰
Jiri Louda
۳
۰
Milan Klement
Finished
۰۰:۳۰
Robin Pacha
۱
۳
Martin Bittner
Finished
۰۱:۰۰
Leos Havrda
۱
۳
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۰۱:۳۰
Martin Sychra
۰
۳
Frantisek Briza
Finished
۰۲:۳۰
Tomas Andrle
۱
۳
Tomas Janata
Finished
۰۳:۰۰
Frantisek Briza
۳
۰
Ondrej Kucirek
Finished
۰۳:۳۰
Martin Sychra
۱
۳
Tomas Janata
Finished
۰۴:۰۰
Jaroslav Strnad 1961
۳
۲
Vladimir Kubat
Finished
۰۴:۰۰
Pavel Fojt
۲
۳
Plachy Jiri
Finished
۰۴:۰۰
Jaromir Cernik
۳
۱
Leos Havrda
Finished
۰۴:۳۰
Ondrej Kucirek
۰
۳
Tomas Andrle
Finished
۰۴:۳۰
Vladimir Kubat
۳
۰
Vaclav Pulkrabek
Finished
۰۵:۰۰
Tomas Janata
۳
۰
Frantisek Briza
Finished
۰۵:۰۰
Ondrej Kucirek
۰
۳
Martin Sychra
Finished
۰۵:۳۰
Jaromir Cernik
۳
۰
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۰۵:۳۰
Miroslav Adamec
۳
۲
Pavel Fojt
Finished
۰۵:۳۰
Vaclav Pulkrabek
۳
۱
Leos Havrda
Finished
۰۶:۰۰
Martin Sychra
۱
۳
Tomas Andrle
Finished
۰۶:۳۰
Jaromir Cernik
۳
۰
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۰۶:۳۰
Plachy Jiri
۳
۱
Milan Kolar
Finished
۰۷:۰۰
Tomas Janata
۰
۳
Frantisek Briza
Finished
۰۷:۰۰
Vaclav Pulkrabek
۳
۱
Vladimir Kubat
Finished
۰۷:۰۰
David Kacirek
۳
۰
Petr Holas
Finished
۱۰:۰۰
Hvojka Milan sr.
۲
۳
David Kacirek
Finished
۱۰:۳۰
Jiri Grohsgott
۰
۳
Matej Pycha
Finished
۱۰:۳۰
Petr Serak
۳
۲
Cesta Havrda
Finished
۱۰:۳۰
Petr Holas
۳
۲
Jaroslav Kepka
Finished
۱۱:۰۰
Milan Smesny
۱
۳
Lubor Sulava
Finished
۱۱:۰۰
Jiri Svec
۲
۳
Tomasch David
Finished
۱۱:۰۰
Jaroslav Kepka
۳
۰
David Kacirek
Finished
۱۱:۳۰
Tomas Lysek
۳
۰
Lukas Kantor
Finished
۱۱:۳۰
Lubor Sulava
۳
۰
Hejduk Alexander
Finished
۱۱:۳۰
Hvojka Milan sr.
۳
۲
Petr Holas
Finished
۱۲:۰۰
Petr Serak
۲
۳
Jiri Svec
Finished
۱۲:۰۰
Robert Koczy
۳
۱
Radek Milata
Finished
۱۲:۰۰
Milan Vrabec
۳
۱
Milan Smesny
Finished
۱۲:۰۰
Jiri Grohsgott
۳
۰
Josef Palecek
Finished
۱۲:۰۰
Hvojka Milan sr.
۲
۳
David Kacirek
Finished
۱۳:۰۰
Lubor Sulava
۳
۱
Milan Smesny
Finished
۱۳:۰۰
Tomasch David
۲
۳
Jiri Svec
Finished
۱۳:۰۰
Tomas Lysek
۳
۰
Robert Koczy
Finished
۱۳:۰۰
Tomas Kos
۳
۰
Turek Tomas
Finished
۱۳:۳۰
Jiri Machart
۱
۳
Milan Regner
Finished
۱۳:۳۰
Adam Strelec
۰
۳
Eduard Sionkala
Finished
۱۳:۳۰
Jakub Stolfa
۳
۱
Miroslav Svedik
Finished
۱۳:۳۰
Vladimir Postelt
۳
۰
Jakub Vogel
Finished
۱۴:۰۰
Eric Maresh
۳
۱
Rostyslav Kliucuk
Finished
۱۴:۰۰
Milan Regner
۱
۳
Oskar Spacek
Finished
۱۴:۳۰
Miroslav Svedik
۳
۲
Vladimir Postelt
Finished
۱۴:۳۰
Eduard Sionkala
۲
۳
Milan Zika
Finished
۱۴:۳۰
Slavomir Kollner
۳
۰
Jiri Machart
Finished
۱۵:۰۰
Vlastimil Pszczolka
۳
۰
Adam Strelec
Finished
۱۵:۰۰
Adam Strelec
۳
۲
Milan Zika
Finished
۱۵:۳۰
Radek Vosyka
۳
۱
Jakub Joksch
Finished
۱۵:۳۰
Tomas Kos
۲
۳
Eric Maresh
Finished
۱۵:۳۰
Milan Regner
۲
۳
Slavomir Kollner
Finished
۱۶:۰۰
Eduard Sionkala
۳
۰
Vlastimil Pszczolka
Finished
۱۶:۰۰
Radek Vosyka
۱
۳
Jakub Joksch
Finished
۱۷:۰۰
Eduard Sionkala
۳
۱
Milan Zika
Finished
۱۷:۰۰
Tomas Dousa
۳
۰
Milan Chalupnicek
Finished
۱۷:۳۰
Radomir Vavrecka
۱
۳
Pavel Chovanec
Finished
۱۷:۳۰
Jaroslav Kepka
۰
۳
Marek Cejka
Finished
۱۸:۰۰
Peter Chvojka
۱
۳
Lukas Stempak
Finished
۱۸:۰۰
Martin Sobisek
۳
۰
Frantisek Just
Finished
۱۸:۰۰
David Horak
۳
۲
Tibor Kolenic
Finished
۱۸:۰۰
Czech Republic
TT Star Series
Jiri Martinko
۳
۲
Andrea Puppo
Finished
۱۲:۳۰
Yevhen Pryshchepa
۲
۳
Tomas Konecny
Finished
۱۲:۰۰
Michal Benes
۰
۳
Tomas Konecny
Finished
۱۴:۳۰
Jiri Martinko
۳
۰
Tomas Konecny
Finished
۱۷:۰۰
Joan Masip
۳
۱
Andrea Puppo
Finished
۱۶:۳۰
Oleksandr Tymofieiev
۰
۳
Tomas Konecny
Finished
۱۰:۰۰
Michal Benes
۱
۳
Jiri Martinko
Finished
۱۱:۰۰
Oleksandr Tymofieiev
۳
۲
Andrea Puppo
Finished
۱۴:۰۰
Oleksandr Tymofieiev
۱
۳
Yevhen Pryshchepa
Finished
۱۵:۳۰
Dmitrij Prokopcov
۱
۳
Viktor Yefimov
Finished
۱۷:۳۰
Carlos Fernandez
۳
۲
Radim Bako
Finished
۱۸:۰۰
Martin Pytlik
۰
۳
Mate Moricz
Finished
۱۸:۳۰
Johan Barius
۰
۰
Constantino Cappuccio
inprogress
۱۹:۰۰
World
TT-CUP
Maksym Chudzicki
۳
۱
Fabian Sikora
Finished
۰۰:۰۰
Bartlomiej Molka
۳
۲
Jan Molenda
Finished
۰۰:۰۵
Jakub Mach
۱
۳
Dohnal Jaroslav
Finished
۰۰:۱۰
Radek Zeman
۳
۲
Osmera Zdenek
Finished
۰۰:۲۰
Petr Vanek
۳
۲
Jan Hrncir
Finished
۰۰:۲۵
Michal Bracha
۳
۰
Gola Blazej
Finished
۰۰:۳۰
Martin Topol
۳
۲
Dominik Lafek
Finished
۰۰:۴۰
Daniel Hyza
۱
۳
Jonas Kulveit
Finished
۰۰:۵۵
Jerzy Pelka
۲
۳
Fabian Sikora
Finished
۰۱:۰۰
Cermak Jiri
۲
۳
Osmera Zdenek
Finished
۰۱:۰۵
Jakub Mach
۳
۰
Dominik Lafek
Finished
۰۱:۲۰
Stanislav Jansa
۳
۱
Radek Zeman
Finished
۰۱:۳۵
Petr Vanek
۳
۱
Jan Hrncir
Finished
۰۱:۳۵
Dohnal Jaroslav
۰
۳
Martin Topol
Finished
۰۱:۵۰
Maksym Chudzicki
۰
۳
Michal Bracha
Finished
۰۲:۰۰
Leo Malin
۰
۳
Yang Ray
Finished
۰۲:۰۵
Jonas Kulveit
۳
۲
Daniel Hyza
Finished
۰۲:۰۵
Leo Malin
۱
۳
Dmitriy Zhitomirskiy
Finished
۰۲:۳۵
Dmitriy Zhitomirskiy
۱
۳
Yang Ray
Finished
۰۳:۱۰
Krzysztof Witerski
۰
۳
Jerzy Kuzmicz
Finished
۰۳:۳۰
Yang Ray
۳
۰
Dmitriy Zhitomirskiy
Finished
۰۳:۴۵
Saj Alapat
۳
۲
Rags Mohanty
Finished
۰۴:۱۰
Krzysztof Witerski
۳
۲
Cezary Krawczyk
Finished
۰۴:۳۰
Rags Mohanty
۰
۳
Chen Jining
Finished
۰۴:۴۵
Saj Alapat
۱
۳
Chen Jining
Finished
۰۵:۱۰
Saj Alapat
۲
۳
Rags Mohanty
Finished
۰۶:۰۵
Cezary Krawczyk
۳
۰
Jerzy Kuzmicz
Finished
۰۷:۰۰
Jerzy Kuzmicz
۳
۰
Krzysztof Witerski
Finished
۰۷:۳۰
Maciej Kolek
۲
۳
Dawid Stapor
Finished
۰۸:۳۰
Stapor Rafal
۰
۳
Gola Pawel
Finished
۰۹:۰۰
Milosz Kukawka
۰
۳
Bartek Sulkowski
Finished
۰۹:۳۰
Vojtech Waldhauser
۱
۳
Bohuslav Budik
Finished
۰۹:۵۰
Maciej Kolek
۳
۰
Gola Pawel
Finished
۱۰:۰۰
Bartlomiej Molka
۰
۳
Stepien Marcin
Finished
۱۰:۰۵
Radek Muller
۳
۱
Tomas Hnizdil
Finished
۱۰:۲۰
Ondrej Fiklik
۱
۳
Filip Jakubsky
Finished
۱۰:۲۵
Bartek Sulkowski
۳
۰
Dawid Stapor
Finished
۱۰:۳۰
Damian Bucko
۳
۱
Karol Sulkowski
Finished
۱۰:۳۵
Vojtech Waldhauser
۰
۳
Tomas Hnizdil
Finished
۱۰:۵۰
Ales Brandtl
۲
۳
Petr Vanek
Finished
۱۰:۵۵
Stapor Rafal
۳
۲
Milosz Kukawka
Finished
۱۱:۰۰
Bohuslav Budik
۲
۳
Radek Muller
Finished
۱۱:۲۰
Ondrej Fiklik
۱
۳
Petr Vanek
Finished
۱۱:۲۵
Maciej Kolek
۳
۰
Bartek Sulkowski
Finished
۱۱:۳۰
Damian Bucko
۱
۳
Stepien Marcin
Finished
۱۱:۳۵
Vojtech Waldhauser
۳
۲
Radek Muller
Finished
۱۱:۵۰
Filip Jakubsky
۳
۱
Ales Brandtl
Finished
۱۱:۵۵
Milosz Kukawka
۳
۱
Gola Pawel
Finished
۱۲:۰۰
Bartlomiej Molka
۱
۳
Karol Sulkowski
Finished
۱۲:۰۵
Tomas Hnizdil
۱
۳
Bohuslav Budik
Finished
۱۲:۲۰
Ondrej Fiklik
۰
۳
Ales Brandtl
Finished
۱۲:۲۵
Stapor Rafal
۰
۳
Dawid Stapor
Finished
۱۲:۳۰
Damian Bucko
۳
۲
Bartlomiej Molka
Finished
۱۲:۳۵
Petr Vanek
۳
۰
Filip Jakubsky
Finished
۱۲:۵۵
Tomas Hnizdil
۳
۱
Vojtech Waldhauser
Finished
۱۲:۵۵
Maciej Kolek
۳
۰
Milosz Kukawka
Finished
۱۳:۰۰
Radek Muller
۳
۱
Bohuslav Budik
Finished
۱۳:۲۵
Stapor Rafal
۰
۳
Bartek Sulkowski
Finished
۱۳:۳۰
Ales Brandtl
۰
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۱۳:۳۰
Provodin Sergei
۲
۳
Markus-Oliver Annuk
Finished
۱۳:۴۵
Petr Libovicky
۰
۳
Tomas Kocvara
Finished
۱۳:۵۰
Gola Pawel
۰
۳
Dawid Stapor
Finished
۱۴:۰۰
Petr Vanek
۳
۲
Filip Jakubsky
Finished
۱۴:۰۰
Stepien Marcin
۲
۳
Karol Sulkowski
Finished
۱۴:۰۵
Yevhenii Cherkashyn
۳
۱
Grigori Maltizov
Finished
۱۴:۱۵
Vojtech Hruska
-
-
Cermak Jiri
Finished
۱۴:۲۰
Petr Kotrbaty
۲
۳
Pavel Benes
Finished
۱۴:۲۵
Maciej Kolek
۳
۲
Stapor Rafal
Finished
۱۴:۳۰
Provodin Sergei
۳
۲
Grigori Maltizov
Finished
۱۴:۴۵
Petr Libovicky
۱
۳
Cermak Jiri
Finished
۱۴:۵۰
Petr Vanek
۳
۱
Ondrej Fiklik
Finished
۱۴:۵۵
Milosz Kukawka
۱
۳
Dawid Stapor
Finished
۱۵:۰۰
Stepien Marcin
۳
۰
Damian Bucko
Finished
۱۵:۱۵
Markus-Oliver Annuk
۳
۲
Yevhenii Cherkashyn
Finished
۱۵:۱۵
Tomas Kocvara
۳
۱
Jan Hruska
Finished
۱۵:۲۰
Petr Kotrbaty
۲
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۱۵:۲۵
Provodin Sergei
۳
۰
Yevhenii Cherkashyn
Finished
۱۵:۴۵
Pavel Benes
۰
۳
Petr Vanek
Finished
۱۵:۵۵
Karol Prokop
۳
۲
Tomasz Witkowski
Finished
۱۶:۰۵
Milosz Kukawka
۳
۱
Stapor Rafal
Finished
۱۶:۱۰
Grigori Maltizov
۰
۳
Markus-Oliver Annuk
Finished
۱۶:۱۵
Cermak Jiri
۲
۳
Tomas Kocvara
Finished
۱۶:۲۰
Petr Kotrbaty
۰
۳
Petr Vanek
Finished
۱۶:۲۵
Dawid Stapor
۳
۰
Gola Pawel
Finished
۱۶:۴۰
Yevhenii Cherkashyn
۳
۱
Grigori Maltizov
Finished
۱۶:۴۵
Ondrej Fiklik
۰
۳
Pavel Benes
Finished
۱۶:۵۵
Cermak Jiri
۳
۰
Petr Libovicky
Finished
۱۷:۰۰
Szostak Michal
۲
۳
Franciszek Jastrzebowski
Finished
۱۷:۰۵
Markus-Oliver Annuk
۳
۱
Provodin Sergei
Finished
۱۷:۱۵
Ondrej Fiklik
۳
۱
Petr Kotrbaty
Finished
۱۷:۲۵
Tomas Kocvara
۱
۳
Jan Hruska
Finished
۱۷:۳۰
Gracjan Rokita
۳
۱
Jakub Nowak
Finished
۱۷:۳۰
Leszek Maduzia
۳
۱
Szostak Michal
Finished
۱۷:۳۵
Lukas Pour
۳
۰
Urban Roman
Finished
۱۷:۵۰
Petr Vanek
۱
۳
Pavel Benes
Finished
۱۷:۵۵
Maksym Chudzicki
۳
۲
Jerzy Pelka
Finished
۱۸:۰۰
Karol Prokop
۳
۰
Leszek Maduzia
Finished
۱۸:۰۵
Juan Lara
۱
۱
Pedro J. Rocamora
inprogress
۱۸:۱۰
David Nosek
۰
۰
Leska Vojtech
inprogress
۱۸:۲۰
Cerny Martin
-
-
Jan Hendrych
بازی شروع نشده است
۱۸:۲۵
Gracjan Rokita
-
-
Jerzy Pelka
بازی شروع نشده است
۱۸:۳۰
World
Ping Pong Point
Aleksei Naumov
۱
۳
Zhukov Sviatoslav
Finished
۰۸:۱۷
Volkohon Oleksandr
۱
۳
Volodymyr Kononikhin
Finished
۰۸:۴۷
Kalynychenko Oleksandr
۳
۲
Zhukov Sviatoslav
Finished
۰۹:۱۷
Aleksei Naumov
۰
۳
Volkohon Oleksandr
Finished
۰۹:۴۷
Kalynychenko Oleksandr
۳
۱
Volodymyr Kononikhin
Finished
۱۰:۱۷
Volkohon Oleksandr
۳
۲
Zhukov Sviatoslav
Finished
۱۰:۴۷
Aleksei Naumov
۱
۳
Volodymyr Kononikhin
Finished
۱۱:۱۷
Kalynychenko Oleksandr
۳
۰
Volkohon Oleksandr
Finished
۱۱:۴۷
Volodymyr Kononikhin
۳
۲
Zhukov Sviatoslav
Finished
۱۲:۱۷
Kalynychenko Oleksandr
۱
۳
Aleksei Naumov
Finished
۱۲:۴۷
Zhukov Sviatoslav
۳
۱
Volkohon Oleksandr
Finished
۱۴:۰۷
Volodymyr Kononikhin
۳
۰
Kalynychenko Oleksandr
Finished
۱۴:۳۷
Volodymyr Andrievskiy
۰
۳
Roiland Dmytro
Finished
۱۵:۱۷
Skorokhod Sergiy
۰
۳
Yurii Petrushenko
Finished
۱۵:۴۷
Roman Sukhomlyn
۲
۳
Roiland Dmytro
Finished
۱۶:۱۷
Volodymyr Andrievskiy
۱
۳
Skorokhod Sergiy
Finished
۱۶:۴۷
Roman Sukhomlyn
۳
۱
Yurii Petrushenko
Finished
۱۷:۱۷
Skorokhod Sergiy
۱
۲
Roiland Dmytro
inprogress
۱۷:۴۷
Belarus
Liga Pro
Artem Kolesnev
۳
۱
Fedor Zhogal
Finished
۰۸:۲۰
Fedor Zhogal
۱
۳
Nikolay Zademlenyuk
Finished
۰۹:۲۰
Artem Kolesnev
۳
۰
Nikolay Zademlenyuk
Finished
۱۰:۲۰
Fedor Zhogal
۰
۳
Gaevskii Vasilii Antonovich
Finished
۱۰:۵۰
Vitalii Vinnik
۰
۳
Rustam Uralovich Abdeev
Finished
۱۲:۲۰
Sergey Didovich
۳
۲
Nikolai Muroveiko
Finished
۱۲:۵۰
Rustam Uralovich Abdeev
۳
۰
Sergey Didovich
Finished
۱۳:۲۰
Nikolai Muroveiko
۲
۳
Vitalii Vinnik
Finished
۱۳:۵۰
Rustam Uralovich Abdeev
۳
۰
Nikolai Muroveiko
Finished
۱۴:۵۰
Sergei Komsa
۳
۲
Anton Mokei
Finished
۱۶:۲۰
Sergei Lysakovskii
۳
۰
Oleksandr Osadchyi
Finished
۱۶:۵۰
Anton Mokei
۳
۲
Sergei Lysakovskii
Finished
۱۷:۲۰
Oleksandr Osadchyi
۱
۱
Sergei Komsa
inprogress
۱۷:۵۰