0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
Czech Republic
Pro League
Michal Syroha
۲
۳
Jaroslav Novotny
Finished
۱۸:۳۰
Vladislav Hampejs
۳
۲
Jakub Vogel
Finished
۱۱:۰۰
Radim Pavelka
۲
۳
Tibor Batthyany
Finished
۰۴:۲۹
Jaromir Vyboch
۲
۳
Antonin Kosprd
Finished
۰۹:۳۰
Mihail Trinta
۳
۲
Jan Briska
Finished
۱۰:۳۰
Rotislav Hasmanda
۳
۲
Jan Steffan
Finished
۰۳:۰۰
Vladislav Hampejs
۳
۱
Julius Lazar
Finished
۱۳:۰۰
Tibor Batthyany
۳
۲
Michal Vavrecka
Finished
۰۳:۰۰
Oskar Spacek
۲
۳
Vlastimil Svatos
Finished
۰۹:۳۰
Vlastimil Svatos
۳
۱
Oskar Spacek
Finished
۱۳:۰۰
Petr Serak
۳
۲
Jiri Grohsgott
Finished
۱۵:۳۰
Jiri Louda
۲
۳
Tadeas Zika
Finished
۱۹:۳۰
Miroslav Malek
۲
۳
Radim Jaros
Finished
۱۹:۳۰
Radek Limbursky
۳
۲
Josef Rossler
Finished
۰۰:۰۰
Michal Vavrecka
۳
۲
Richard Krejci
Finished
۰۷:۰۰
Marek Volny
۳
۲
Dalibor Velky Jnr.
Finished
۱۰:۰۰
Pavel Petr
۱
۳
Oskar Spacek
Finished
۱۱:۰۰
Jaromir Vyboch
۳
۲
Jiri Beranek
Finished
۱۱:۳۰
Mihail Trinta
۳
۲
Gunar Krauter
Finished
۱۳:۰۰
Milan Chalupnicek
۲
۳
Tomas Regner
Finished
۱۶:۰۰
Josef Pelikan
۳
۲
Michal Syroha
Finished
۱۷:۳۰
Jan Dzida
۲
۳
Rostislav Niezgoda
Finished
۱۹:۳۰
Jiri Hiblbauer
۲
۳
Milan Capek
Finished
۲۰:۰۰
Tomek Batog
۱
۳
Stepan Waldhauser
Finished
۲۰:۰۰
Rotislav Hasmanda
۳
۲
Ondrej Pastorek
Finished
۰۱:۳۰
Michal Vavrecka
۳
۲
Radim Pavelka
Finished
۰۲:۰۰
Ondrej Pastorek
۲
۳
Jan Steffan
Finished
۰۶:۳۰
Rotislav Hasmanda
۰
۳
Petr Picek
Finished
۰۷:۰۰
Gunar Krauter
۲
۳
Mihail Trinta
Finished
۰۹:۳۰
Martin Pavliska
۲
۳
Marek Volny
Finished
۱۰:۳۰
Gunar Krauter
۳
۲
Jan Briska
Finished
۱۱:۳۰
Radek Limbursky
۳
۲
Michal Drastich
Finished
۱۳:۳۰
Stanislav Olejarcik
۳
۱
Tomas Regner
Finished
۱۴:۰۰
Radomir Revay
۰
۳
Jan Skvrna
Finished
۱۴:۳۰
Leos Havrda
۳
۱
Jiri Grohsgott
Finished
۱۴:۳۰
Vladimir Stanek
۳
۰
Radek Limbursky
Finished
۱۵:۰۰
Radomir Revay
۳
۱
Radovan Polasek
Finished
۱۶:۰۰
Slavomir Kollner
۰
۳
Jiri Reczai
Finished
۱۶:۰۰
Radomir Revay
۳
۰
Jan Skvrna
Finished
۱۶:۳۶
Tomas Kos
۱
۳
Turek Tomas
Finished
۱۹:۰۰
Michal Zahradka
۱
۳
Turek Tomas
Finished
۰۰:۳۰
Matous Klimenta
۰
۳
Martin Huk
Finished
۰۱:۳۰
Tibor Batthyany
۳
۲
Kostal Marek
Finished
۰۱:۳۰
Denis Hofman
۳
۲
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۲:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۱
۳
Matous Klimenta
Finished
۰۴:۳۰
Michal Vavrecka
۳
۱
Richard Krejci
Finished
۰۵:۰۰
Tibor Batthyany
۳
۲
Radim Pavelka
Finished
۰۶:۳۰
Tomas Lysek
۳
۲
Martin Pavliska
Finished
۰۹:۳۰
Jan Briska
۲
۳
Marek Placek
Finished
۱۰:۰۰
Jaroslav Bresky
۰
۳
Vladislav Hampejs
Finished
۱۰:۰۰
Antonin Kosprd
۳
۰
Jiri Beranek
Finished
۱۰:۳۰
Hvojka Milan sr.
۰
۳
Jaromir Vyboch
Finished
۱۱:۰۰
Oskar Spacek
۳
۰
Jiri Machart
Finished
۱۱:۳۰
Mihail Trinta
۳
۱
Marek Placek
Finished
۱۲:۰۰
Vlastimil Svatos
۳
۰
Pavel Petr
Finished
۱۲:۰۰
Antonin Kosprd
۰
۳
Jaromir Vyboch
Finished
۱۳:۰۰
Milan Regner
۲
۳
Jiri Reczai
Finished
۱۴:۰۰
Jan Skvrna
۰
۳
Radovan Polasek
Finished
۱۴:۰۰
Slavomir Kollner
۳
۱
Cetner Milan
Finished
۱۴:۳۰
Milan Chalupnicek
۳
۰
Stanislav Olejarcik
Finished
۱۴:۳۰
Jiri Reczai
۳
۱
Ladislav Novotny
Finished
۱۵:۰۰
Jan Dzida
۱
۳
Martin Biolek
Finished
۱۷:۳۰
Radim Jaros
۳
۱
Milan Capek
Finished
۱۸:۰۰
Rostislav Niezgoda
۲
۳
Pavel Wawrosz
Finished
۱۸:۰۰
Pavel Wawrosz
۲
۳
Jan Dzida
Finished
۱۹:۰۰
Stanislav Olejarcik
۱
۳
Josef Pelikan
Finished
۱۹:۰۰
Stepan Waldhauser
۰
۳
Jiri Louda
Finished
۱۹:۰۰
Milan Capek
۰
۳
Miroslav Malek
Finished
۱۹:۰۰
Turek Tomas
۱
۳
Eric Maresh
Finished
۱۹:۳۰
Martin Biolek
۳
۱
Pavel Wawrosz
Finished
۲۰:۰۰
Radim Jaros
۰
۳
Miroslav Malek
Finished
۲۱:۰۰
Kamil Przeczek
۰
۳
Martin Pavliska
Finished
۰۰:۰۰
Michal Zahradka
۲
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۰:۰۰
Jan Steffan
۳
۱
Martin Sychra
Finished
۰۲:۰۰
Matous Klimenta
۳
۰
Denis Hofman
Finished
۰۳:۰۰
Jan Steffan
۲
۳
Petr Picek
Finished
۰۵:۰۰
Denis Hofman
۱
۳
Alesh Bayer
Finished
۰۵:۰۰
Richard Krejci
۳
۱
Tibor Batthyany
Finished
۰۶:۰۰
Matous Klimenta
۳
۱
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۶:۳۰
Martin Huk
۳
۱
Alesh Bayer
Finished
۰۷:۰۰
Jiri Machart
۱
۳
Pavel Petr
Finished
۱۰:۰۰
Jiri Beranek
۰
۳
Hvojka Milan sr.
Finished
۱۰:۰۰
Vlastimil Svatos
۳
۰
Jiri Machart
Finished
۱۰:۳۰
Julius Lazar
۳
۱
Jaroslav Bresky
Finished
۱۰:۳۰
Dalibor Velky Jnr.
۳
۲
Tomas Lysek
Finished
۱۱:۰۰
Tomas Lysek
۳
۲
Marek Volny
Finished
۱۱:۳۰
Antonin Kosprd
۳
۰
Hvojka Milan sr.
Finished
۱۲:۰۰
Jaroslav Bresky
۲
۳
Jakub Vogel
Finished
۱۲:۳۰
Tibor Kolenic
۱
۳
Milan Chalupnicek
Finished
۱۳:۳۰
Radovan Polasek
۲
۳
Jonas Rak
Finished
۱۵:۰۰
Jonas Rak
۳
۱
Jan Skvrna
Finished
۱۵:۳۰
Ladislav Novotny
۳
۱
Cetner Milan
Finished
۱۵:۳۰
Michal Drastich
۳
۲
Vladimir Stanek
Finished
۱۶:۰۰
Petr Serak
۱
۳
Leos Havrda
Finished
۱۷:۰۰
Milan Chalupnicek
۳
۱
Tibor Kolenic
Finished
۱۷:۰۰
Miroslav Malek
۳
۰
Jiri Hiblbauer
Finished
۱۷:۳۰
Jiri Louda
۱
۳
Tomek Batog
Finished
۱۷:۳۰
Turek Tomas
۳
۱
Jan Kanera
Finished
۱۷:۳۰
Tadeas Zika
۱
۳
Stepan Waldhauser
Finished
۱۸:۰۰
Jiri Hiblbauer
۱
۳
Radim Jaros
Finished
۱۸:۳۰
Tomek Batog
۰
۳
Tadeas Zika
Finished
۱۸:۳۰
Tomas Kos
۳
۰
Turek Tomas
Finished
۲۱:۰۰
Vitezslav Burdik
۱
۱
Borek Moravec
inprogress
۲۱:۳۰
Stepan Waldhauser
۰
۳
Tadeas Zika
Finished
۰۰:۰۰
Kamil Przeczek
۳
۱
Tomas Fojtik
Finished
۰۰:۳۰
Jiri Louda
۳
۰
Stepan Waldhauser
Finished
۰۰:۳۰
Jan Mecl Jr.
۳
۱
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۱:۰۰
Kostal Marek
۱
۳
Richard Krejci
Finished
۰۲:۳۰
Martin Huk
۳
۲
Alesh Bayer
Finished
۰۲:۳۰
Ondrej Pastorek
۲
۳
Petr Picek
Finished
۰۲:۳۰
Alesh Bayer
۱
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۳:۳۰
Petr Picek
۳
۰
Martin Sychra
Finished
۰۳:۳۰
Martin Huk
۳
۱
Denis Hofman
Finished
۰۴:۰۰
Martin Sychra
۱
۳
Ondrej Pastorek
Finished
۰۵:۳۰
Radim Pavelka
۳
۱
Kostal Marek
Finished
۰۵:۳۰
Petr Picek
۱
۳
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۶:۰۰
Jakub Vogel
۱
۳
Julius Lazar
Finished
۰۹:۳۰
Marek Placek
۰
۳
Gunar Krauter
Finished
۱۱:۰۰
Petr Serak
۳
۰
Leos Havrda
Finished
۱۳:۳۰
Tibor Kolenic
۳
۱
Stanislav Olejarcik
Finished
۱۵:۳۰
Eric Maresh
۰
۳
Tomas Kos
Finished
۱۸:۰۰
Jan Kanera
۱
۳
Eric Maresh
Finished
۱۸:۳۰
Michal Syroha
۳
۲
Stanislav Olejarcik
Finished
۲۰:۰۰
Josef Pelikan
۳
۰
Michal Syroha
Finished
۲۱:۰۰
Vratislav Petracek
۱
۱
Zbynek Pagac
inprogress
۲۱:۳۰
Gunar Krauter
۱
۲
Kamil Novak
inprogress
۲۱:۳۰
Milan Urban
۱
۳
Tonar Lukas
Finished
۰۰:۰۰
Zbynek Pagac
۱
۳
Jan Svoboda
Finished
۰۱:۰۰
Tadeas Zika
۰
۳
Jiri Ruzicka
Finished
۰۱:۰۰
Radek Limbursky
۳
۱
Vaclav Svoboda
Finished
۰۱:۰۰
Richard Krejci
۳
۰
Radim Pavelka
Finished
۰۳:۳۰
Ondrej Pastorek
۳
۰
Jan Steffan
Finished
۰۴:۰۰
Kostal Marek
۰
۳
Michal Vavrecka
Finished
۰۴:۰۰
Martin Sychra
۰
۳
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۴:۳۰
Rostyslav Kliucuk
۰
۳
Martin Huk
Finished
۰۵:۳۰
Alesh Bayer
۳
۱
Matous Klimenta
Finished
۰۶:۰۰
Jakub Vogel
۱
۳
Jaroslav Bresky
Finished
۱۱:۳۰
Julius Lazar
۰
۳
Vladislav Hampejs
Finished
۱۲:۰۰
Martin Pavliska
۳
۰
Dalibor Velky Jnr.
Finished
۱۲:۰۰
Hvojka Milan sr.
۳
۱
Jiri Beranek
Finished
۱۲:۳۰
Ladislav Novotny
۰
۳
Slavomir Kollner
Finished
۱۳:۳۰
Jonas Rak
۳
۲
Radomir Revay
Finished
۱۳:۳۰
Jiri Pechacek
۰
۳
Vladimir Stanek
Finished
۱۴:۰۰
Jiri Grohsgott
۳
۰
Jan Rajek
Finished
۱۴:۰۰
Michal Drastich
۰
۳
Jiri Pechacek
Finished
۱۴:۳۰
Tomas Regner
۰
۳
Tibor Kolenic
Finished
۱۵:۰۰
Jan Rajek
۱
۳
Petr Serak
Finished
۱۵:۰۰
Radek Limbursky
۳
۰
Jiri Pechacek
Finished
۱۵:۳۰
Stanislav Olejarcik
۳
۱
Tomas Regner
Finished
۱۶:۳۰
Jonas Rak
۱
۳
Radovan Polasek
Finished
۱۷:۱۰
Jaroslav Novotny
۰
۳
Stanislav Olejarcik
Finished
۱۸:۰۰
Martin Biolek
۱
۳
Rostislav Niezgoda
Finished
۱۸:۳۰
Josef Pelikan
۳
۱
Jaroslav Novotny
Finished
۱۹:۳۰
Jan Kanera
۰
۳
Tomas Kos
Finished
۲۰:۰۰
Tadeas Zika
۳
۰
Stepan Waldhauser
Finished
۲۱:۰۰
Jaroslav Hajek
۱
۱
Milan Cakovsky Snr
inprogress
۲۱:۳۰
Michal Moravec
۰
۳
Petr Bradach
Finished
۲۱:۳۰
Russia
Liga Pro
Andrei Khanevskii
۱
۳
Sergey Muslikov
Finished
۰۸:۳۵
Konstantin Bystrushkin
۳
۲
Daniil Mikheev
Finished
۰۹:۵۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۱
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۰:۳۵
Dmitrii Kustov
۳
۱
Aleksey Lobanov
Finished
۰۸:۰۵
Vladimir Ippolitov
۲
۳
Dmitriy Kugurushev
Finished
۰۸:۰۵
Viacheslav Seleznev
۲
۳
Daniil Mikheev
Finished
۰۸:۵۰
Oleg Kutuzov
۱
۳
Maksim Mameka
Finished
۰۴:۳۵
Aleksandr Rakhmatov
۳
۱
Artem Chernov
Finished
۲۰:۵۰
Mikhail Sverdlov
۲
۳
Nikita Mareev
Finished
۰۳:۳۵
Dmitriy Kugurushev
۳
۱
Andrei Khanevskii
Finished
۰۹:۰۵
Dmitriy Kugurushev
۱
۳
Sergey Muslikov
Finished
۱۰:۳۵
Alexander Klavdenkov
۲
۳
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۰۱:۲۰
Yuriy Lbov
۱
۳
Mikhail Sverdlov
Finished
۰۱:۳۵
Evgenii Plotnikov
۳
۱
Vladimir Zhigalov
Finished
۰۸:۵۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۲
۳
Konstantin Bystrushkin
Finished
۰۹:۲۰
Vladimir Zhigalov
۲
۳
Valeriy Zanev
Finished
۰۹:۵۰
Valeriy Zanev
۳
۱
Evgenii Plotnikov
Finished
۱۰:۲۰
Aleksey Lobanov
۱
۳
Galuzinskii Stefan
Finished
۱۰:۳۵
Yaroslav Troyanov
۰
۳
Roman Bortnikov
Finished
۱۳:۵۰
Andrei Khanevskii
۰
۳
Artem Poidashev
Finished
۱۴:۱۵
Tyinchtyik Turabekov
۳
۲
Mikhail Reznikov
Finished
۲۰:۳۵
Vladimir Eremin
۳
۰
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۲۱:۱۵
Evgeniy Ilyukhin
۳
۲
Dmitrii Kustov
Finished
۰۴:۰۵
Konstantin Bystrushkin
۰
۳
Viacheslav Seleznev
Finished
۰۷:۵۰
Sergey Muslikov
۰
۳
Vladimir Ippolitov
Finished
۰۹:۳۵
Nikita Sadovskiy
۳
۱
Yaroslav Troyanov
Finished
۱۴:۵۰
Igor Blinov
۲
۳
Sergey Lanin
Finished
۱۶:۳۵
Tsybulskiy Vladimir
۱
۳
Mikhail Smirnov
Finished
۱۶:۵۰
Sergey Lanin
۳
۲
Viktor Kochergin
Finished
۱۷:۳۵
Evgeny Grishaev
۲
۳
Dmitrii Pishchuk
Finished
۲۰:۲۰
Viktor Rakhmanovskii
۱
۲
Kutenkov Dmitry
Finished
۰۰:۲۰
Denys Lebedev
۱
۲
Dmitriy Lyalichev
Finished
۰۰:۵۰
Maksim Mameka
۳
۱
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۱:۳۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۱
Oleg Kutuzov
Finished
۰۳:۳۵
Sergey Gushchin
۱
۳
Oleg Zyuganov
Finished
۱۲:۲۰
Roman Bortnikov
۳
۱
Nikita Sadovskiy
Finished
۱۲:۲۰
Artem Poidashev
۲
۳
Kirill Serov
Finished
۱۲:۳۵
Viktor Kochergin
۳
۱
Igor Meteleshko
Finished
۱۶:۰۵
Yuriy Lbov
۳
۱
Valery Kutin
Finished
۰۰:۰۵
Dmitrii Kustov
۳
۰
Oleg Kutuzov
Finished
۰۱:۰۵
Valery Kutin
۰
۳
Mikhail Sverdlov
Finished
۰۲:۳۵
Kutenkov Dmitry
۲
۲
Alexander Klavdenkov
Finished
۰۲:۵۰
Kutenkov Dmitry
۲
۲
Denys Lebedev
Finished
۰۳:۵۰
Aleksey Shershnev
۳
۰
Valery Kutin
Finished
۰۴:۰۵
Dmitriy Lyalichev
۰
۳
Alexander Klavdenkov
Finished
۰۴:۲۰
Daniil Mikheev
۳
۱
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۸:۲۰
Damir Bedretdinov
۳
۰
Yankovskii Andrei
Finished
۱۳:۰۵
Oleg Zyuganov
۳
۰
Roman Zelenskii
Finished
۱۳:۲۰
Yurii Khaperskii
۳
۱
Eduard Tsvetkov
Finished
۱۶:۲۰
Yurii Khaperskii
۳
۱
Tsybulskiy Vladimir
Finished
۱۸:۲۰
Yuriy Lbov
۲
۳
Mikhail Mukhamedzhanov
Finished
۱۸:۳۵
Eduard Tsvetkov
۱
۳
Mikhail Smirnov
Finished
۱۸:۵۰
Dmitry Tunitsin
۳
۰
Sergey Martyukhin
Finished
۲۰:۲۰
Pavel Fursov
۰
۳
Sergey Burov
Finished
۲۰:۵۰
Mikhail Ignatov
۲
۰
Nikita Bespalov
inprogress
۲۱:۲۰
Maksim Mameka
۰
۳
Dmitrii Kustov
Finished
۰۰:۰۵
Mikhail Sverdlov
۳
۰
Aleksey Shershnev
Finished
۰۰:۳۵
Dmitriy Lyalichev
۲
۳
Kutenkov Dmitry
Finished
۰۱:۵۰
Nikita Mareev
۰
۳
Aleksey Shershnev
Finished
۰۲:۰۵
Denys Lebedev
۳
۲
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۰۲:۲۰
Aleksey Shershnev
۳
۲
Yuriy Lbov
Finished
۰۳:۰۵
Evgeniy Ilyukhin
۱
۳
Maksim Mameka
Finished
۰۳:۰۵
Viktor Rakhmanovskii
۲
۳
Dmitriy Lyalichev
Finished
۰۳:۲۰
Nikita Mareev
۰
۳
Yuriy Lbov
Finished
۰۴:۳۵
Galuzinskii Stefan
۰
۳
Dmitrii Kustov
Finished
۰۹:۳۵
Vladimir Ippolitov
۳
۰
Andrei Khanevskii
Finished
۱۰:۰۵
Kirill Serov
۳
۰
Andrei Khanevskii
Finished
۱۳:۳۵
Mikhail Smirnov
۳
۰
Yurii Khaperskii
Finished
۱۷:۵۰
Viktor Kochergin
۲
۳
Igor Blinov
Finished
۱۸:۱۵
Bazilevsky Vitaly
۱
۳
Ivan Bukhtiyarov
Finished
۱۸:۲۰
Nikita Bespalov
۰
۳
Pavel Fursov
Finished
۱۹:۵۰
Kirill Puzankov
۳
۰
Shirshov Alexander
Finished
۲۰:۱۵
Alexander Zhelubenkov
۳
۰
Fyodor Panfilov
Finished
۲۰:۳۵
Pavel Fursov
-
-
Mikhail Ignatov
بازی شروع نشده است
۲۲:۲۰
Valery Kutin
۰
۲
Nikita Mareev
Finished
۰۱:۰۵
Oleg Kutuzov
۳
۰
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۲:۰۵
Dmitrii Kustov
۰
۳
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۲:۳۵
Roman Zelenskii
۲
۳
Igor Minchenkov
Finished
۱۱:۵۰
Taras Kononenko
۰
۳
Damir Bedretdinov
Finished
۱۲:۰۵
Andrei Khanevskii
۰
۳
Dmitrii Konstantinov
Finished
۱۲:۰۵
Igor Minchenkov
۳
۰
Sergey Gushchin
Finished
۱۳:۰۰
Roman Zelenskii
۳
۱
Sergey Gushchin
Finished
۱۳:۵۰
Igor Minchenkov
۳
۰
Oleg Zyuganov
Finished
۱۴:۲۰
Dmitrii Konstantinov
۰
۳
Kirill Serov
Finished
۱۴:۳۵
Vladislav Chakhur
۲
۳
Ivan Bukhtiyarov
Finished
۱۶:۲۰
Bazilevsky Vitaly
۲
۳
Vladislav Chakhur
Finished
۱۷:۰۰
Igor Meteleshko
۳
۰
Igor Blinov
Finished
۱۷:۰۵
Eduard Tsvetkov
۳
۰
Tsybulskiy Vladimir
Finished
۱۷:۲۰
Viktor Kozlov
۰
۳
Vladislav Chakhur
Finished
۱۸:۰۰
Igor Meteleshko
۱
۳
Sergey Lanin
Finished
۱۸:۳۵
Igor Mekhasyuk
۰
۳
Vladimir Eremin
Finished
۲۰:۰۵
Sergey Burov
۱
۳
Mikhail Ignatov
Finished
۲۰:۲۰
Dmitrii Pishchuk
۰
۰
Aleksandr Rakhmatov
بازی شروع نشده است
۲۱:۲۰
Mikhail Reznikov
-
-
Igor Mekhasyuk
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۵
Fyodor Panfilov
-
-
Kirill Puzankov
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۵
Vyacheslav Tsvetkov
-
-
Dmitry Tunitsin
بازی شروع نشده است
۲۱:۵۰
Igor Mekhasyuk
-
-
Tyinchtyik Turabekov
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۵
Kirill Puzankov
-
-
Alexander Zhelubenkov
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۵
Evgeny Grishaev
-
-
Aleksandr Rakhmatov
بازی شروع نشده است
۲۲:۲۰
Vladimir Eremin
-
-
Mikhail Reznikov
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۵
Sergey Martyukhin
-
-
Vyacheslav Tsvetkov
بازی شروع نشده است
۲۲:۵۰
Viktor Kalachev
-
-
Nikita Bespalov
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۰
Europe
TT Elite Series
Staszczyk Konrad
۲
۳
Michal Murawski
Finished
۰۸:۴۵
Adam Dosz
۳
۱
Petas Kacper
Finished
۰۹:۵۵
Josef Braun
۲
۳
Slawomir Dosz
Finished
۱۴:۴۰
Filip Mlynarski
۰
۳
Michal Murawski
Finished
۱۷:۲۰
Maciej Podsiadlo
۰
۳
Filip Mlynarski
Finished
۱۱:۱۰
Maciej Podsiadlo
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۰۸:۲۰
Staszczyk Konrad
۲
۳
Karol Wisniewski
Finished
۱۰:۴۵
Adam Dosz
۰
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۱۵:۰۵
Petas Kacper
۰
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۹:۲۰
Schaniel Krzysztof
۲
۳
Mariusz Baron
Finished
۰۸:۱۰
Petas Kacper
۲
۳
Jakub Kosowski
Finished
۰۹:۰۵
Maciej Podsiadlo
۳
۰
Staszczyk Konrad
Finished
۰۹:۳۵
Grzegorz Adamiak
۳
۲
Karol Wisniewski
Finished
۱۰:۰۰
Josef Braun
۰
۳
Adam Dosz
Finished
۱۵:۵۵
Grzegorz Adamiak
۲
۳
Karol Wisniewski
Finished
۱۸:۵۵
Krystian Kolodziej
۲
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۲۱:۰۰
Adrian Fabis
۳
۲
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۶:۴۰
Felkel Grzegorz
۱
۳
Slawomir Dosz
Finished
۱۰:۲۰
Adam Dosz
۳
۱
Jakub Kosowski
Finished
۱۴:۱۵
Filip Mlynarski
۳
۲
Karol Wisniewski
Finished
۱۴:۳۰
Filbrandt Tomasz
۳
۱
Staszczyk Konrad
Finished
۱۶:۰۵
Adam Dosz
۱
۳
Slawomir Dosz
Finished
۱۷:۰۵
Petas Kacper
۳
۲
Michal Murawski
Finished
۱۸:۱۰
Michal Murawski
۲
۳
Karol Wisniewski
Finished
۱۹:۴۵
Jakub Grzegorczyk
۳
۱
Tomasz Trzaskowski
Finished
۰۳:۰۵
Jaroslaw Rolak
۱
۳
Blazej Szczepanek
Finished
۰۴:۲۰
Szostok Sebastian
۲
۳
Jakub Pruszkowski
Finished
۰۷:۵۰
Artur Sobel
۳
۲
Mateusz Misiak
Finished
۰۹:۲۵
Filip Mlynarski
۳
۱
Michal Murawski
Finished
۱۰:۲۵
Filip Mlynarski
۳
۱
Petas Kacper
Finished
۱۵:۴۵
Adam Dosz
۱
۳
Piotr Chodorski
Finished
۱۸:۲۰
Mariusz Adamus
۲
۳
Blazej Szczepanek
Finished
۱۸:۳۵
Piotr Gumulinski
۳
۱
Zbigniew Nocun
Finished
۰۰:۱۵
Zochniak Jakub
۲
۳
Adrian Eliasz
Finished
۰۴:۴۵
Schaniel Krzysztof
۲
۳
Zbigniew Nocun
Finished
۰۵:۰۰
Szostok Sebastian
۳
۲
Schaniel Krzysztof
Finished
۰۶:۳۵
Tomasz Trzaskowski
۱
۳
Blazej Szczepanek
Finished
۰۷:۰۵
Jakub Grzegorczyk
۰
۳
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۷:۳۰
Adam Dosz
۱
۳
Slawomir Dosz
Finished
۰۸:۴۰
Josef Braun
۳
۰
Felkel Grzegorz
Finished
۰۹:۳۰
Michal Oracz
۳
۱
Kacper Adamus
Finished
۱۲:۱۵
Petas Kacper
۲
۳
Josef Braun
Finished
۱۲:۲۰
Filbrandt Tomasz
۱
۳
Aleksander Lilien
Finished
۱۲:۵۵
Maciej Podsiadlo
۳
۲
Michal Murawski
Finished
۱۳:۵۵
Michal Oracz
۳
۲
Przemyslaw Blocho
Finished
۱۵:۰۰
Piotr Chodorski
۰
۳
Jakub Kosowski
Finished
۱۵:۳۰
Jakub Kosowski
۲
۳
Slawomir Dosz
Finished
۱۶:۲۰
Aleksander Lilien
۳
۲
Wojciech Gluszek
Finished
۱۶:۵۵
Petas Kacper
۱
۳
Karol Wisniewski
Finished
۱۶:۵۵
Michal Oracz
۳
۰
Blazej Szczepanek
Finished
۱۷:۵۰
Jakub Kosowski
۰
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۱۷:۵۵
Filip Mlynarski
۳
۱
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۸:۳۰
Mariusz Koczyba
۰
۳
Igor Dabrowski
Finished
۲۱:۰۵
Filip Mlynarski
۱
۳
Maciej Nowalinski
Finished
۰۰:۱۵
Arkadiusz Mugowski
۳
۱
Zochniak Jakub
Finished
۰۱:۲۰
Maciej Nowalinski
۱
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۰۱:۵۰
Rudomina Kamil
۳
۰
Adrian Eliasz
Finished
۰۲:۱۰
Karol Wisniewski
۳
۲
Felkel Grzegorz
Finished
۰۲:۱۵
Oskar Jadach
۱
۳
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۳:۳۰
Zbigniew Nocun
۲
۳
Mariusz Baron
Finished
۰۷:۲۵
Filip Mlynarski
۳
۱
Grzegorz Adamiak
Finished
۰۹:۱۰
Josef Braun
۳
۰
Jakub Kosowski
Finished
۱۰:۴۵
Petas Kacper
۱
۳
Slawomir Dosz
Finished
۱۱:۰۵
Grzegorz Adamiak
۳
۲
Michal Murawski
Finished
۱۱:۳۵
Adam Dosz
۳
۰
Felkel Grzegorz
Finished
۱۲:۴۰
Artur Sobel
۰
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۱۵:۲۰
Michal Murawski
۲
۳
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۶:۳۵
Bartosz Czerwinski
۲
۳
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۷:۴۵
Felkel Grzegorz
۳
۲
Krystian Kolodziej
Finished
۰۱:۰۵
Filip Mlynarski
۳
۰
Bartosz Czerwinski
Finished
۰۱:۲۵
Piotr Gumulinski
۱
۳
Mariusz Baron
Finished
۰۳:۰۰
Adrian Fabis
۲
۳
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۳:۵۵
Jakub Pruszkowski
۱
۳
Mariusz Baron
Finished
۰۴:۴۰
Rudomina Kamil
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۵:۱۰
Jakub Grzegorczyk
۳
۲
Oskar Jadach
Finished
۰۶:۲۰
Oskar Jadach
۳
۰
Blazej Szczepanek
Finished
۰۷:۵۵
Wojciech Gluszek
۰
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۹:۴۵
Mateusz Misiak
۳
۱
Wojciech Gluszek
Finished
۱۰:۳۵
Staszczyk Konrad
۲
۳
Filip Mlynarski
Finished
۱۲:۰۰
Filip Mlynarski
۲
۳
Karol Wisniewski
Finished
۱۳:۳۵
Mariusz Adamus
۲
۳
Michal Oracz
Finished
۱۳:۵۰
Josef Braun
۳
۱
Slawomir Dosz
Finished
۱۳:۵۵
Petas Kacper
۳
۱
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۴:۵۵
Mariusz Adamus
۳
۰
Kacper Adamus
Finished
۱۵:۲۵
Bartosz Czerwinski
۲
۳
Karol Wisniewski
Finished
۱۶:۱۰
Staszczyk Konrad
۳
۲
Wojciech Gluszek
Finished
۱۷:۴۱
Josef Braun
۲
۳
Jakub Kosowski
Finished
۱۸:۴۰
Felkel Grzegorz
۰
۳
Slawomir Dosz
Finished
۱۹:۰۵
Adam Dosz
۰
۳
Jakub Kosowski
Finished
۱۹:۳۰
Filip Mlynarski
۳
۰
Grzegorz Adamiak
Finished
۲۰:۰۵
Josef Braun
۲
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۲۰:۱۵
Michal Skorski
۳
۱
Mateusz Trela
Finished
۲۰:۴۰
Jakub Grzegorczyk
۲
۲
Piotr Gumulinski
inprogress
۲۱:۲۵
Karol Wisniewski
۲
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۰۰:۴۰
Adrian Eliasz
۳
۰
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۳:۱۰
Zochniak Jakub
۳
۱
Rudomina Kamil
Finished
۰۳:۳۵
Schaniel Krzysztof
۲
۳
Jakub Pruszkowski
Finished
۰۳:۵۰
Rudomina Kamil
۳
۱
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۴:۲۰
Jakub Grzegorczyk
۲
۳
Blazej Szczepanek
Finished
۰۵:۰۵
Szostok Sebastian
۳
۲
Mariusz Baron
Finished
۰۵:۲۵
Jakub Pruszkowski
۱
۳
Zbigniew Nocun
Finished
۰۶:۱۵
Arkadiusz Mugowski
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۶:۲۵
Adrian Fabis
۰
۳
Tomasz Trzaskowski
Finished
۰۸:۱۵
Piotr Gumulinski
۳
۰
Zbigniew Nocun
Finished
۰۸:۳۵
Adam Dosz
۲
۳
Josef Braun
Finished
۱۱:۳۰
Felkel Grzegorz
۰
۳
Jakub Kosowski
Finished
۱۱:۵۵
Maciej Podsiadlo
۰
۳
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۲:۲۰
Artur Sobel
۲
۳
Wojciech Gluszek
Finished
۱۲:۳۰
Mariusz Adamus
۱
۳
Blazej Szczepanek
Finished
۱۲:۳۵
Michal Murawski
۱
۳
Karol Wisniewski
Finished
۱۲:۴۵
Jakub Kosowski
۳
۰
Slawomir Dosz
Finished
۱۳:۰۵
Kacper Adamus
۳
۰
Przemyslaw Blocho
Finished
۱۳:۲۵
Piotr Chodorski
۰
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۱۶:۴۵
Artur Sobel
۳
۲
Aleksander Lilien
Finished
۱۸:۰۵
Blazej Szczepanek
۱
۳
Przemyslaw Blocho
Finished
۲۰:۱۰
Arkadiusz Mugowski
۱
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۰:۰۵
Rudomina Kamil
۳
۰
Zochniak Jakub
Finished
۰۰:۳۰
Szostok Sebastian
۱
۳
Schaniel Krzysztof
Finished
۰۰:۳۴
Jakub Pruszkowski
۳
۰
Piotr Gumulinski
Finished
۰۱:۰۰
Jakub Pruszkowski
۳
۲
Zbigniew Nocun
Finished
۰۲:۳۵
Adrian Eliasz
۳
۲
Szymon Radlo
Finished
۰۳:۵۵
Piotr Gumulinski
۳
۲
Szostok Sebastian
Finished
۰۴:۱۸
Zochniak Jakub
۲
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۵:۳۵
Piotr Gumulinski
۱
۳
Schaniel Krzysztof
Finished
۰۵:۵۰
Piotr Gumulinski
۳
۰
Jakub Pruszkowski
Finished
۰۷:۰۰
Mateusz Misiak
۳
۱
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۸:۴۴
Staszczyk Konrad
۰
۳
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۳:۱۰
Jakub Wozniak
۱
۲
Wojciech Gluszek
Interrupted
۱۳:۲۰
Petas Kacper
۳
۰
Felkel Grzegorz
Finished
۱۳:۳۰
Piotr Chodorski
۳
۰
Slawomir Dosz
Finished
۱۹:۵۵
Filip Mlynarski
۲
۰
Maciej Nowalinski
inprogress
۲۱:۲۵
Jaroslaw Rolak
۲
۱
Adam Kasperski
inprogress
۲۱:۳۰
Adrian Eliasz
۰
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۰:۵۵
Grzegorz Poliniewicz
۳
۲
Szymon Radlo
Finished
۰۱:۴۵
Adrian Fabis
۳
۱
Blazej Szczepanek
Finished
۰۲:۴۰
Zochniak Jakub
۰
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۲:۴۵
Szostok Sebastian
۰
۰
Zbigniew Nocun
Interrupted
۰۳:۲۵
Oskar Jadach
۰
۳
Tomasz Trzaskowski
Finished
۰۴:۴۵
Adrian Fabis
۲
۳
Oskar Jadach
Finished
۰۵:۳۰
Jaroslaw Rolak
۳
۰
Tomasz Trzaskowski
Finished
۰۵:۵۵
Adrian Eliasz
۰
۳
Rudomina Kamil
Finished
۰۶:۰۰
Wojciech Gluszek
۰
۳
Filbrandt Tomasz
Finished
۰۹:۰۰
Michal Murawski
۳
۲
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۵:۲۰
Josef Braun
۰
۳
Piotr Chodorski
Finished
۱۷:۳۰
Germany
Challenger Series
Kirill Fadeev
۱
۳
Marius Henninger
Finished
۱۰:۰۰
Kirill Fadeev
۳
۱
Armin Alicic
Finished
۲۰:۳۰
Damian Zech
۱
۳
Armin Alicic
Finished
۱۱:۰۰
Dauud Cheaib
۳
۰
Mykhailo Mosiuk
Finished
۱۷:۰۰
Kirill Fadeev
۳
۰
William Koehl
Finished
۱۷:۳۰
Armin Alicic
۲
۳
Mykhailo Mosiuk
Finished
۱۹:۰۰
Damian Zech
۱
۳
Mykhailo Mosiuk
Finished
۱۲:۳۰
Armin Alicic
۳
۱
Marius Henninger
Finished
۱۶:۳۰
William Koehl
۳
۱
Armin Alicic
Finished
۱۳:۰۰
Damian Zech
۰
۳
Marius Henninger
Finished
۱۸:۰۰
Kirill Fadeev
۳
۲
Dauud Cheaib
Finished
۱۸:۳۰
William Koehl
۰
۳
Marius Henninger
Finished
۲۱:۰۰
Dennis Klein
۳
۰
Mykhailo Mosiuk
Finished
۱۰:۳۰
Kirill Fadeev
۳
۰
Damian Zech
Finished
۱۴:۰۰
Dennis Klein
۳
۰
Marius Henninger
Finished
۱۴:۳۰
Dennis Klein
۳
۰
William Koehl
Finished
۱۹:۳۰
William Koehl
۰
۳
Dauud Cheaib
Finished
۱۱:۳۰
Kirill Fadeev
۲
۳
Dennis Klein
Finished
۱۲:۰۰
Dauud Cheaib
۳
۰
Marius Henninger
Finished
۱۳:۳۰
Dauud Cheaib
۳
۰
Armin Alicic
Finished
۱۵:۰۰
William Koehl
۰
۳
Mykhailo Mosiuk
Interrupted
۱۵:۳۰
Dennis Klein
۳
۰
Damian Zech
Finished
۱۶:۰۰
Damian Zech
۰
۳
Dauud Cheaib
Finished
۲۰:۰۰
Czech Republic
TT Star Series
Miroslav Horejsi
۳
۰
Kijeong Cho
Finished
۱۲:۰۰
Martin Pytlik
۲
۳
Frantisek Onderka
Finished
۲۱:۰۰
Jakub Seibert
۲
۳
Martin Olejnik
Finished
۲۱:۳۰
Michal Benes
۳
۰
Roman Rezetka
Finished
۱۸:۰۰
Viktor Yefimov
۰
۳
Miroslav Horejsi
Finished
۱۳:۳۰
Jakub Seibert
۳
۱
Constantino Cappuccio
Finished
۱۷:۳۰
Martin Pytlik
۱
۳
Carlos Fernandez
Finished
۱۹:۰۰
Carlos Fernandez
۲
۳
Constantino Cappuccio
Finished
۲۰:۳۰
Viktor Yefimov
۳
۰
Radim Bako
Finished
۰۹:۳۰
Hampus Soderlund
۳
۰
Kijeong Cho
Finished
۱۰:۰۰
Viktor Yefimov
۰
۳
Hampus Soderlund
Finished
۱۱:۳۰
Hampus Soderlund
۳
۱
Radim Bako
Finished
۱۴:۰۰
Jakub Zelinka
۲
۳
Kijeong Cho
Finished
۱۴:۳۰
Hampus Soderlund
۳
۱
Miroslav Horejsi
Finished
۱۵:۳۰
Jakub Seibert
۳
۱
Michal Benes
Finished
۱۹:۳۰
Miroslav Horejsi
۳
۰
Yannick Vostes
Finished
۱۰:۳۰
Viktor Yefimov
۳
۰
Jakub Zelinka
Finished
۱۶:۰۰
Martin Olejnik
۱
۳
Roman Rezetka
Finished
۲۰:۰۰
Michal Benes
۳
۰
Constantino Cappuccio
Finished
۲۲:۰۰
Martin Pytlik
۰
۳
Roman Rezetka
Finished
۲۲:۳۰
Jakub Zelinka
۰
۳
Yannick Vostes
Finished
۱۳:۰۰
Yannick Vostes
۳
۰
Radim Bako
inprogress
۱۶:۳۰
Martin Olejnik
۰
۳
Frantisek Onderka
Finished
۱۸:۳۰
Carlos Fernandez
۱
۰
Frantisek Onderka
inprogress
۲۳:۰۰
World
TT-CUP
Skura Eryk
۰
۳
Bartlomiej Molka
Finished
۰۰:۱۵
Zdenek Dusek
۰
۳
Zbynek Vyskocil
Finished
۰۰:۲۰
Martin Boltik
۰
۳
Petr Priscak
Finished
۰۰:۲۵
Szostak Michal
۰
۳
Wenda Krzysztof
Finished
۰۰:۳۰
Pavel Cibik
۰
۳
Zbynek Vyskocil
Finished
۰۰:۵۰
Vojtech Sanc
۳
۲
Vojtech Dusan
Finished
۰۰:۵۵
Jacek Bednarz
۱
۳
Szostak Michal
Finished
۰۱:۰۰
Zdenek Dusek
۰
۳
Dominik Lafek
Finished
۰۱:۲۰
Martin Boltik
۱
۳
Vojtech Dusan
Finished
۰۱:۴۵
Petr Priscak
۳
۰
Vojtech Sanc
Finished
۰۲:۱۵
Marek Pyzik
۳
۱
Albert Misztal
Finished
۰۴:۰۰
Cezary Krawczyk
۳
۱
Albert Misztal
Finished
۰۵:۳۰
Marek Pyzik
۱
۳
Jerzy Kuzmicz
Finished
۰۶:۰۰
Cezary Krawczyk
۲
۳
Marek Pyzik
Finished
۰۶:۳۰
Cezary Krawczyk
۱
۳
Jerzy Kuzmicz
Finished
۰۸:۰۰
Dawid Stapor
۳
۲
Milosz Kukawka
Finished
۰۸:۳۰
Jan Masternak
۰
۳
Valois Kayque
Finished
۰۹:۰۰
Michal Lysakowski
۲
۳
Milosz Kukawka
Finished
۰۹:۳۰
Marcel Mroczka
۰
۳
Bartosz Fraczek
Finished
۰۹:۳۵
Hejda Vaclav Jr.
۳
۲
Ruzicka Josef
Finished
۰۹:۵۰
Dawid Stapor
۳
۲
Valois Kayque
Finished
۱۰:۰۰
Bartlomiej Molka
۰
۳
Sylwester Wloszek
Finished
۱۰:۰۵
Petr Legat
۳
۱
Mikulas Chaloupka
Finished
۱۰:۲۰
Adam Kosacky
۲
۳
Martin Dolezal
Finished
۱۰:۲۵
Adam Gdula
۳
۲
Michal Lysakowski
Finished
۱۰:۳۰
Hejda Vaclav Jr.
۳
۱
Mikulas Chaloupka
Finished
۱۰:۵۰
Martin Sulc
۳
۲
Jonas Kulveit
Finished
۱۰:۵۵
Jan Masternak
۰
۳
Adam Gdula
Finished
۱۱:۰۰
Marcel Mroczka
۰
۳
Bartlomiej Molka
Finished
۱۱:۰۵
Ruzicka Josef
۳
۲
Petr Legat
Finished
۱۱:۲۰
Adam Kosacky
۱
۳
Jonas Kulveit
Finished
۱۱:۲۵
Dawid Stapor
۳
۱
Michal Lysakowski
Finished
۱۱:۳۰
Hejda Vaclav Jr.
۰
۳
Petr Legat
Finished
۱۱:۵۰
Martin Dolezal
۱
۳
Martin Sulc
Finished
۱۱:۵۵
Adam Gdula
۳
۲
Valois Kayque
Finished
۱۲:۰۰
Bartlomiej Molka
۲
۳
Bartosz Fraczek
Finished
۱۲:۰۵
Pedro J. Rocamora
۳
۱
Leon Jose Garcia
Finished
۱۲:۱۰
Mikulas Chaloupka
۳
۲
Ruzicka Josef
Finished
۱۲:۲۰
Adam Kosacky
۳
۲
Martin Sulc
Finished
۱۲:۲۵
Jan Masternak
۰
۳
Milosz Kukawka
Finished
۱۲:۳۰
Jonas Kulveit
۳
۲
Martin Dolezal
Finished
۱۲:۵۵
Mikulas Chaloupka
۳
۱
Ruzicka Josef
Finished
۱۳:۰۰
Dawid Stapor
۳
۰
Adam Gdula
Finished
۱۳:۰۰
Marcel Mroczka
۰
۳
Sylwester Wloszek
Finished
۱۳:۰۵
Pedro J. Rocamora
۳
۰
Leon Jose Garcia
Finished
۱۳:۱۵
Petr Legat
۳
۰
Hejda Vaclav Jr.
Finished
۱۳:۳۰
Jan Masternak
۳
۲
Michal Lysakowski
Finished
۱۳:۳۰
Martin Dolezal
۳
۱
Adam Kosacky
Finished
۱۳:۴۰
Mart Martin
۲
۳
Provodin Sergei
Finished
۱۳:۴۵
Valois Kayque
۳
۱
Milosz Kukawka
Finished
۱۴:۰۰
Sylwester Wloszek
۳
۰
Bartosz Fraczek
Finished
۱۴:۰۵
Martin Sulc
۰
۳
Jonas Kulveit
Finished
۱۴:۱۰
Markus-Oliver Annuk
۳
۰
Yevhenii Cherkashyn
Finished
۱۴:۱۵
Tomas Cerveny Jr.
۰
۳
Jan Osmera
Finished
۱۴:۲۰
Petr Vanek
۳
۰
Ondrej Fiklik
Finished
۱۴:۲۵
Dawid Stapor
۳
۲
Jan Masternak
Finished
۱۴:۳۰
Mart Martin
۱
۳
Yevhenii Cherkashyn
Finished
۱۴:۴۵
Pavel Cibik
۰
۳
Jan Osmera
Finished
۱۴:۵۰
Jonas Kulveit
۳
۰
Filip Nemec
Finished
۱۴:۵۵
Adam Gdula
۳
۰
Milosz Kukawka
Finished
۱۵:۰۰
Sylwester Wloszek
۳
۰
Bartosz Fraczek
Finished
۱۵:۰۵
Provodin Sergei
۰
۳
Markus-Oliver Annuk
Finished
۱۵:۱۵
Petr Vanek
۳
۱
Filip Nemec
Finished
۱۵:۲۵
Michal Lysakowski
۰
۳
Valois Kayque
Finished
۱۵:۳۰
Mart Martin
۲
۳
Markus-Oliver Annuk
Finished
۱۵:۴۵
Pavel Cibik
۳
۲
Tomas Cerveny Jr.
Finished
۱۵:۵۰
Ondrej Fiklik
۰
۳
Jonas Kulveit
Finished
۱۵:۵۵
Jan Masternak
۳
۲
Michal Lysakowski
Finished
۱۶:۱۰
Yevhenii Cherkashyn
۰
۳
Provodin Sergei
Finished
۱۶:۱۵
Petr Vanek
۲
۳
Jonas Kulveit
Finished
۱۶:۲۵
Skorupa Jakub
-
-
Karol Guzy
Finished
۱۶:۳۵
Valois Kayque
۳
۰
Milosz Kukawka
Finished
۱۶:۴۰
Yevhenii Cherkashyn
۳
۰
Mart Martin
Finished
۱۶:۵۰
Tomas Cerveny Jr.
۳
۱
Michal Nemec
Finished
۱۶:۵۵
Filip Nemec
۰
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۱۶:۵۵
Wenda Krzysztof
۰
۳
Franciszek Jastrzebowski
Finished
۱۷:۰۵
Dawid Stapor
۳
۰
Adam Gdula
Finished
۱۷:۱۰
Markus-Oliver Annuk
۱
۳
Provodin Sergei
Finished
۱۷:۲۰
Ondrej Fiklik
۳
۰
Filip Nemec
Finished
۱۷:۲۵
Jan Osmera
۱
۳
Pavel Cibik
Finished
۱۷:۲۵
Wilk Leszek
۳
۲
Wenda Krzysztof
Finished
۱۷:۳۵
Francisco Cascales
۳
۰
Sanchez Juan A
Finished
۱۷:۴۰
Pistora Josef
۰
۳
Martin Topol
Finished
۱۷:۵۰
Jonas Kulveit
۲
۳
Petr Vanek
Finished
۱۷:۵۵
Gola Blazej
۲
۳
Gracjan Rokita
Finished
۱۸:۰۰
Petr Libovicky
۳
۱
Vojtech Strouhal
Finished
۱۸:۱۰
Dohnal Jaroslav
۰
۳
Pavel Verner
Finished
۱۸:۲۰
Vojtech Koutnik
۱
۳
Zdenek Zahradka
Finished
۱۸:۲۵
Skorupa Jakub
-
-
Wenda Krzysztof
Finished
۱۸:۳۵
Kastner Karel
۳
۰
Ivo Hladi
Finished
۱۸:۴۰
Madis Vaarpu
۲
۳
Farid Valiyev
Finished
۱۸:۴۵
Pistora Josef
۲
۳
Pavel Verner
Finished
۱۸:۵۰
Bohuslav Budik
۳
۲
Tomas Hnizdil
Finished
۱۸:۵۵
Wilk Leszek
۳
۰
Karol Guzy
Finished
۱۹:۰۵
Sanchez Juan A
۱
۳
Juan Lara
Finished
۱۹:۱۰
Petr Libovicky
۳
۰
Ivo Hladi
Finished
۱۹:۱۰
Nikolai Danilov
۳
۱
Brunold Oja
Finished
۱۹:۱۵
Martin Topol
۲
۳
Dohnal Jaroslav
Finished
۱۹:۲۰
Vojtech Koutnik
۳
۲
Tomas Hnizdil
Finished
۱۹:۲۵
Vojtech Strouhal
۳
۲
Kastner Karel
Finished
۱۹:۴۰
Francisco Cascales
۰
۳
Juan Lara
Finished
۱۹:۴۰
Madis Vaarpu
۳
۱
Brunold Oja
Finished
۱۹:۴۵
Pistora Josef
۳
۲
Dohnal Jaroslav
Finished
۱۹:۵۰
Zdenek Zahradka
۳
۲
Bohuslav Budik
Finished
۱۹:۵۵
Gola Blazej
۰
۳
Michal Bracha
Finished
۲۰:۰۰
Petr Libovicky
۰
۳
Kastner Karel
Finished
۲۰:۱۰
Farid Valiyev
۰
۳
Nikolai Danilov
Finished
۲۰:۱۵
Pavel Verner
۱
۳
Martin Topol
Finished
۲۰:۲۰
Vojtech Koutnik
۳
۱
Bohuslav Budik
Finished
۲۰:۲۵
Ivo Hladi
۳
۲
Vojtech Strouhal
Finished
۲۰:۴۰
Madis Vaarpu
۲
۳
Nikolai Danilov
Finished
۲۰:۴۵
Pistora Josef
۳
۰
Dohnal Jaroslav
Finished
۲۰:۵۵
Tomas Hnizdil
۱
۳
Zdenek Zahradka
Finished
۲۰:۵۵
Michal Bracha
۳
۱
Gracjan Rokita
Finished
۲۱:۰۰
Karol Guzy
۰
۳
Franciszek Jastrzebowski
Finished
۲۱:۰۵
Juan Lara
۳
۲
Francisco Cascales
Finished
۲۱:۰۵
Brunold Oja
۱
۳
Farid Valiyev
Finished
۲۱:۱۵
Bohuslav Budik
۰
۳
Tomas Hnizdil
Finished
۲۱:۲۵
Martin Topol
۳
۱
Pavel Verner
Finished
۲۱:۲۵
Ivo Hladi
۲
۱
Vojtech Strouhal
inprogress
۲۱:۲۵
Gola Blazej
۰
۳
Fabian Sikora
Finished
۲۱:۳۰
Madis Vaarpu
-
-
Brunold Oja
بازی شروع نشده است
۲۱:۴۵
Vojtech Sanc
-
-
Vojtech Dusan
بازی شروع نشده است
۲۱:۵۰
World
Ping Pong Point
Kalynychenko Oleksandr
۱
۳
Zhukov Sviatoslav
Finished
۰۸:۱۷
Volkohon Oleksandr
۳
۲
Bondar Henadii
Finished
۰۸:۴۷
Volodymyr Kononikhin
۲
۳
Zhukov Sviatoslav
Finished
۰۹:۱۷
Kalynychenko Oleksandr
۰
۳
Volkohon Oleksandr
Finished
۰۹:۴۷
Volodymyr Kononikhin
۱
۳
Bondar Henadii
Finished
۱۰:۱۷
Volkohon Oleksandr
۰
۳
Zhukov Sviatoslav
Finished
۱۰:۴۷
Kalynychenko Oleksandr
۱
۳
Bondar Henadii
Finished
۱۱:۱۷
Volodymyr Kononikhin
۳
۱
Volkohon Oleksandr
Finished
۱۱:۴۷
Bondar Henadii
۳
۱
Zhukov Sviatoslav
Finished
۱۲:۱۷
Volodymyr Kononikhin
۳
۲
Kalynychenko Oleksandr
Finished
۱۲:۴۷
Zhukov Sviatoslav
۱
۳
Bondar Henadii
Finished
۱۳:۳۲
Volkohon Oleksandr
۱
۳
Volodymyr Kononikhin
Finished
۱۴:۰۲
Roiland Dmytro
۳
۲
Manko Viktor
Finished
۱۵:۱۷
Nikolay Ulyanchich
۲
۳
Bezkrovnyi Oleh
Finished
۱۵:۴۷
Serhii Baranovskyi
۱
۳
Manko Viktor
Finished
۱۶:۱۷
Roiland Dmytro
۳
۲
Nikolay Ulyanchich
Finished
۱۶:۴۷
Serhii Baranovskyi
۰
۳
Bezkrovnyi Oleh
Finished
۱۷:۱۷
Nikolay Ulyanchich
۳
۲
Manko Viktor
Finished
۱۷:۴۷
Roiland Dmytro
۲
۳
Bezkrovnyi Oleh
Finished
۱۸:۱۷
Serhii Baranovskyi
۰
۳
Nikolay Ulyanchich
Finished
۱۸:۴۷
Bezkrovnyi Oleh
۳
۱
Manko Viktor
Finished
۱۹:۱۷
Serhii Baranovskyi
۱
۳
Roiland Dmytro
Finished
۱۹:۴۷
Manko Viktor
۲
۳
Nikolay Ulyanchich
Finished
۲۰:۲۲
Bezkrovnyi Oleh
۱
۳
Roiland Dmytro
Finished
۲۰:۵۲
Belarus
Liga Pro
Sergey Didovich
۱
۳
Aleksei Shubin
Finished
۰۸:۲۰
Aleksei Shubin
۰
۳
Vitalii Vinnik
Finished
۰۹:۲۰
Lugovskii Sergei Grigorevich
۲
۳
Sergey Didovich
Finished
۰۹:۵۰
Aleksei Shubin
۰
۳
Lugovskii Sergei Grigorevich
Finished
۱۰:۵۰
Petr Puzanov
۳
۰
Daniil Devyatnikov
Finished
۱۲:۲۰
Daniil Devyatnikov
۱
۳
Logunov Aleksandr Petrovich
Finished
۱۳:۲۰
Alexey Kulesh
۰
۳
Petr Puzanov
Finished
۱۳:۵۰
Petr Puzanov
۳
۱
Logunov Aleksandr Petrovich
Finished
۱۴:۲۰
Daniil Devyatnikov
۳
۲
Alexey Kulesh
Finished
۱۴:۵۰
Evgenii Gilenkov
۳
۰
Kiriil Skochelenkov
Finished
۱۶:۲۰
Andrei Khrameev
۳
۱
Vladimir Koshel
Finished
۱۶:۵۰
Kiriil Skochelenkov
۱
۳
Andrei Khrameev
Finished
۱۷:۲۰
Vladimir Koshel
۳
۰
Evgenii Gilenkov
Finished
۱۷:۵۰
Kiriil Skochelenkov
۳
۱
Vladimir Koshel
Finished
۱۸:۵۰
Vitaly Lyalkov
۳
۰
Konstantin Atomanchik
Finished
۲۰:۵۰